Let op waar je een puppy koopt met de pupchecklist

husky puppySinds kort heeft de hondenbescherming een speciale ‘pupchecklist’ beschikbaar gesteld. Met de pupchecklist kun je kijken of een fokker wel betrouwbaar en goed verantwoord bezig is. Op de lijst kun je aankruisen wat een fokker doet. Een voorbeeld hiervan is op welke leeftijd je de pup kan ophalen, dit is erg belangrijk want puppies moeten ten minste zeven weken bij de moederhond blijven.

De Hondenbescherming wil met deze checklist de consument bewust maken van haar rol in het tegengaan van malafide hondenfok en haar een handvat bieden om deze fokkerij te herkennen.


Vorig jaar verscheen een rapport van de IFAW waarin wordt geschat dat jaarlijks mogelijk 120.000 puppies illegaal worden verhandeld. Bij de Hondenbescherming komen regelmatig telefoontjes binnen van consumenten bij wie de aanschaf van een pup teleurstellend is afgelopen. Zij geven daarbij aan niet geweten te hebben dat ze hun pup bij een malafide fokker kochten.

Bekijk de pupchecklist op de website van de hondenbescherming.