Verandering invoereisen van honden en nieuw EU-dierenpaspoort

Door een nieuwe Europese verordening zijn de regels voor de import van honden aangepast met ingang van 29 december 2014. Als gevolg hiervan zal er ook een nieuw EU-dierenpaspoort worden uitgegeven.

Dit nieuwe EU dierenpaspoort mag alleen door dierenartsen worden afgegeven en zal minder fraudegevoelig zijn. Blanco paspoorten worden niet meer verstrekt, waardoor fokkers niet meer zelf een paspoort kunnen invullen.

De dierenarts moet aan specifieke eisen voldoen bij het invullen van bepaalde rubrieken in dit paspoort.

Voorafgaand aan de uitgifte van het paspoort aan de eigenaar van de hond dienen de pagina’s met chipnummer en stickers voor rabiësvaccinatie te worden gelamineerd.

Deze EU-dierenpaspoorten zijn alleen noodzakelijk voor dieren die de grens overgaan. Blijf je met je hond in Nederland, dan volstaat een gewoon vaccinatieboekje.

Als je hond al een EU-dierenpaspoort heeft en het chipnummer (identificatie) van je hond is voor 29 december 2014 in dit paspoort ingevuld, dan mag je dit EU-dierenpaspoort gewoon blijven gebruiken voor reizen naar het buitenland.

Krijgt je hond na 29 december 2014 een EU-dierenpaspoort en wil je met je hond naar het buitenland, dan moet je een nieuw EU-dierenpaspoort hebben.

Het is niet verplicht om een EU-dierenpaspoort voor je hond te hebben. Ben je niet van plan om met je hond op reis te gaan dan voldoet het vaccinatieboekje.

Het nieuwe EU dierenpaspoort

Het paspoort is te herkennen aan het unieke serienummer beginnend met 528-NL (het oude was 528-31). Aan de hand van dit unieke serienummer wordt bijgehouden aan welke dierenartsen deze paspoorten zijn uitgegeven.

Het unieke serienummer beginnend met 528-NL staat op ieder pagina van het paspoort vermeld.

Waar moet de eigenaar van de hond aan voldoen voor het nieuwe EU-dierenpaspoort:

  • De eigenaar van de hond tekent in rubriek I voor zijn naam- en contactgegevens.
  • In rubriek II worden de gegevens van de hond ingevuld zoals soort ras, geslacht, kleur, geboortedatum en eventuele bijzondere eigenschappen of kenmerken van de hond.
  • Rubriek III wordt ingevuld door de dierenarts. De dierenarts vermeldt hier het nummer van de chip die in het dier is geplaatst en de datum van plaatsing van deze chip. Deze pagina wordt door de dierenarts gelamineerd.

Het spreekt voor zich dat de dierenarts het chipnummer eerst zal controleren voordat hij het chipnummer in het paspoort schrijft.

  • In rubriek IV staan de gegevens van de dierenarts die het paspoort heeft uitgegeven, inclusief stempel van de praktijk en datum uitgifte.
  • De pagina’s waar de stickers van de inenting voor rabiës worden geplakt dienen te worden gelamineerd.

De dierenarts is verplicht om een administratie bij te houden van de ISO code (NLD), paspoortnummer en de gegevens van rubriek I, II en III. Deze gegevens moet de dierenarts drie jaar te bewaren.

Wijziging invoereisen honden

De voorwaarden voor de invoer van pups zijn vanaf 29 december 2014 gewijzigd. Elke hond die ons land binnenkomt moet ingeënt zijn tegen rabiës en dient een geldige rabiës vaccinatie te hebben. Dit houdt in dat de pup vanaf de leeftijd van 12 weken gevaccineerd moet zijn tegen rabiës met in acht neming van een wachttijd van drie weken.

Met deze nieuwe voorwaarden zijn er een aantal gevolgen. Het gevolg hiervan is namelijk dat:

  • Pups jonger dan 15 weken niet meer kunnen worden geïmporteerd.
  • De hond een elektronische chip dient te hebben ter identificatie.
  • De hond vergezeld dient te gaan van een geldig en juist ingevuld EU-dierenpaspoort.
  • De hond in het bezit dient te zijn van een geldige gezondheidsverklaring, welke is opgesteld door een dierenarts. De dierenarts moet daarin verklaren dat de hond gezond is, alle vaccinaties heeft gehad die nodig zijn, niet in aanraking is geweest met rabiës en geschikt is voor vervoer.

Let op: De vrijstellingsregeling die voorheen geldig was voor pups jonger dan 12 weken is vanaf 29 december 2014 komen te vervallen!

Wil je een pup bij een fokker in het buitenland kopen, dan zal de pup langer dan gebruikelijk is bij de fokker moeten blijven. Maak hier dus van te voren goede afspraken over met de fokker.