Kwalificaties en titels te behalen op een hondenshow

Op een hondenshow komen honden per ras en per klasse tegen elkaar uit. De klasse waarin een hond uitkomt is onder andere gebaseerd op zijn of haar leeftijd.

De keuring wordt verricht door een keurmeester die bevoegd is het desbetreffende ras te keuren. Voor de keuring hanteert de keurmeester de rasstandaard die voor het betreffende ras geldt.

Na de keuring krijgt iedere eigenaar van de hond een keurrapport. Op dit keurrapport staan de bevindingen van de keurmeester over de hond en een kwalificatie.

De keurmeester heeft op grond van het Kynologisch Reglement vier kwalificatie mogelijkheden: Uitmuntend (U), Zeer Goed (ZG), Goed (G) en Matig (M). Een vijfde mogelijkheid is er echter ook, de keurmeester kan een hond ook diskwalificeren.

De beste honden van een ras komen in de ring tegen elkaar uit om te strijden voor een kampioenschapspunt.

Om je het een en ander duidelijk te maken, zodat je weet welke betekenis de diverse woorden en afkortingen hebben, volgen hieronder als eerste de verschillende kwalificaties die je kunt vinden op het keurrapport. Daarna volgen de te behalen kampioenspunten en de betekenis van de afkortingen BOB, BOG en BIS. Tot slot kun je lezen welke titels er in Nederland te behalen zijn.

Kwalificaties hondenshow

Uitmuntend (U)
De kwalificatie “Uitmuntend” is voor honden die in grote mate aan de rasstandaard voldoen en waarvan een geringe afwijking of kleine fout het ideaalbeeld niet stoort. Deze honden hebben de kwaliteit om in aanmerking te komen voor een kampioenschapsprijs.

Zeer Goed (ZG)
De kwalificatie “Zeer Goed” is voor honden die over het algemeen aan de rasstandaard voldoen, echter heeft de hond enkele onvolkomenheid die het ideaalbeeld van het ras verstoort, waardoor zij niet in aanmerking komen voor de kwalificatie “Uitmuntend”.

Goed (G)
De kwalificatie “Goed” is voor honden die aan de rasstandaard voldoen, maar verschillende afwijkingen hebben die het ideale rasbeeld verstoren of een ernstige fout vertonen, waardoor zij niet in aanmerkingen komen voor de kwalificatie “Zeer Goed”.

Matig (M)
De kwalificatie “Matig” is voor honden die in geringe mate aan de rasstandaard voldoen of een zeer ernstige fout vertonen, waardoor een hogere kwalificatie niet gegeven kan worden.

Diskwalificatie
Honden die niet aan de rasstandaard voldoen of een in de rasstandaard genoemde diskwalificerende fout vertonen, komen niet voor een kwalificatie in aanmerking komt.

Kwalificatie voor baby- en puppyklasse

Voor honden in de baby- of puppyklasse gelden andere kwalificaties. Omdat jonge honden nog groeien en erg kunnen veranderen kunnen deze geen kampioensprijs winnen. De kwalificaties voor baby’s en puppy’s zijn:

Veel Belovend (VB)
De kwalificatie “Veel Belovend” is voor puppy’s die aan de standaarden voor zijn leeftijd voldoen en waarvan verwacht wordt dat hij goed aan de rasstandaard voldoet als hij volwassen is. Deze puppy’s kunnen uitgroeien tot kampioenen.

Belovend (B)
De kwalificatie “Belovend” is voor puppy’s die over het algemeen voldoen aan de standaarden voor zijn leeftijd, maar toch al enkele fouten vertonen.

Weinig Belovend (WB)
De kwalificatie “Weinig Belovend” is voor puppy’s die in geringe mate aan de standaard voor zijn leeftijd voldoen of al meerdere fouten vertonen.

Betekenis CAC en CACIB

CAC: Certificat d’Apitude au Championnat.
CAC is een kampioenschapspunt die door de Raad van Beheer op kampioenschapsshows en kampioensclubmatches beschikbaar worden gesteld aan de beste reu en beste teef van ieder ras, mits de hond een kwalificatie Uitmuntend heeft behaald.

Indien je met je hond vier van deze kampioenschapspunten hebt behaald, onder minstens twee verschillende keurmeester op minstens drie verschillende hondenshows, kun je de titel Nederlands Kampioen aanvragen bij het Raad van Beheer.

Dubbele kampioenschapspunten kun je behalen tijdens de Winner in Amsterdam en tijdens de kampioenschapsclubmatch van de rasvereniging. Bij variëteiten binnen een ras kan gelden dat er minimaal 20 honden moeten zijn ingeschreven, waarvan er 16 daadwerkelijk op de clubmatch aanwezig moeten zijn.

Reserve CAC: De nummer twee van de reuen en teven van ieder ras halen een reserve kampioenschapspunt, mits de hond de kwalificatie Uitmuntend heeft behaald. Vier reserve CAC’s kun je omruilen voor één echte CAC (voor de titel Nederlands Kampioen mag slechts één punt worden opgebouwd uit kwart-punten).

CACIB: Certificat d’Aptitude au Championnat International de Beauté
CACIB is het certificaat van de F.C.I. (Fédération Cynologique Internationale), dat beschikbaar wordt gesteld op de Internationale hondenshows en tentoonstellingen. De beste reu en beste teef krijgt het certificaat, mits deze een uitmuntend hebben behaald en deze zijn ingeschreven in de open klasse of kampioensklasse en minimaal 15 maanden of ouder zijn. Met de CACIB kun je voor de titel Internationaal Schoonheidskampioen gaan.

De titel Internationaal Schoonheidskampioen wordt verkregen, indien de hond in minstens drie verschillende landen, waaronder het land van vestiging, onder minstens drie verschillende keurmeesters, vier certificaten heeft behaald.

Reserve CACIB: De nummer twee van de reuen en teven van ieder ras halen een Reserve CACIB, mits de honden een uitmuntend hebben behaald en zijn ingeschreven in de open klasse of kampioensklasse en minimaal 15 maanden of ouder zijn. De reserve CACIB kun je inwisselen voor een CACIB, als de hond die het CACIB behaalde al aan één van de onderstaande criteria voldoet:
1. De hond is al Internationaal Kampioen.
2. Heeft geen 3 complete generaties op de stamboom.
3. Is te jong voor het CACIB (is in verkeerde klasse gestart).
4. Voldoet al aan de FCI vereisten tijdens de show voor de titel Internationaal Kampioen. (in termen van behaalde CACIB.)

Betekenis BOB, BOG, BIS

BOB: Best of Breeds = Beste van het Ras
Nadat alle reuen zijn gekeurd moeten de winnaars van iedere klasse (behalve puppyklasse), mits deze een Uitmuntend hebben behaald, tegen elkaar lopen voor Beste Reu. Na de reuen zijn de teven aan de beurt. Ook bij de teven moeten de winnaars van iedere klasse (behalve puppyklasse), mits deze een Uitmuntend hebben behaald, tegen elkaar lopen voor Beste Teef.

Nadat de Beste Teef en Beste Reu zijn gekozen strijden deze tegen elkaar om het beste van het ras (BOB) te worden.

BOG: Best of Group = Beste van de groep
Alle BOB’s van elk ras moeten aan het einde van de middag in de erering tegen andere rassen uit dezelfde rasgroep strijden. De winnaar hiervan is Beste van de Groep (BOG).

BIS: Best in Show = Beste van de Show
Nadat je Beste van de Groep bent geworden en alle andere groepen ook zijn gekeurd, moet je het opnemen tegen alle winnaars van de tien rasgroepen. Win je dit, dan kan je dag niet meer stuk want dan ben je Beste van de Show (BIS).

Te behalen titels in Nederland

Nederlands Jeugd Kampioen (NJK) – Deze titel krijgt een hond als hij 3x met een Uitmuntend de jeugdklasse heeft gewonnen onder tenminste twee verschillende keurmeesters. De pup moet tussen de 9 en 18 maanden zijn om haar in de jeugdklasse in te mogen schrijven. Bij het behalen van de titel Nederlands Jeugd Kampioen, krijgt de hond ook automatisch 1 CAC toegekend.

Nederlands Kampioen – Kort gezegd, je hond moet 4 CAC’s hebben onder 2 verschillende keurmeesters. Een CAC haal je als je hond beste teef of reu wordt. Een reserve CAC haal je als je hond 2e wordt. Slechts 1 CAC voor deze kampioenstitel mag bestaan uit 4 res. CAC’s.

Nederlands Veteranenkampioen – Om Veteranenkampioen te worden moet je met jouw hond in de veteranenklasse (vanaf 8 jaar) 3 keer een 1e plaats behalen met als kwalificatie Uitmuntend onder minimaal 2 verschillende keurmeesters.

Jeugdwinner (JW) – alleen te behalen op De Winner in Amsterdam. Je hond moet uitkomen in de jeugdklasse om de titel Jeugdwinner te kunnen bemachtigen. De beste reu en de beste teef van ieder ras worden in de jeugdklasse gekozen en deze krijgen beiden, mits ze uitmuntend hebben behaald, de titel Jeugd Winner / Jeugd Winster.

Winner (W) – alleen te behalen op de Winner in Amsterdam. De beste reu en de beste teef van ieder ras worden gekozen en beiden krijgen, mits zij een uitmuntend hebben behaald, de titel Winner / Winster.

Veteranen Winner (VW) – alleen te behalen op de Winner in Amsterdam. De beste reu en de beste teef die uitkomen in de veteranenklasse van ieder ras worden gekozen en beiden krijgen, mits zij een uitmuntend hebben behaald, de titel Veteranen Winner / Veteranen Winster.

Clubwinner (CW) – Deze titel krijgt de hond als hij beste van het ras wordt op de kampioensclubmatch die door de rasvereniging is georganiseerd.

Benelux Jeugd Winner – alleen te behalen op een Benelux Winner tentoonstelling en de hond moet uitkomen in de jeugdklasse, de beste reu en de beste teef van ieder ras in deze klasse worden gekozen en beiden krijgen, mits zij een uitmuntend hebben behaald, de titel Benelux Jeugd Winner / Benelux Jeugd Winster.

Benelux Winner – alleen te behalen op een Benelux Winner tentoonstelling. De beste reu en de beste teef van ieder ras worden gekozen en beiden krijgen, mits zij een uitmuntend hebben behaald, de titel Benelux Winner / Benelux Winster.

Benelux Veteranen Winner – alleen te behalen op een Benelux Winner tentoonstelling en de hond moet uitkomen in de veteranenklasse. De beste reu en de beste teef van ieder ras die in deze klasse uitkomen worden gekozen en beiden krijgen, mits zij een uitmuntend hebben behaald, de titel Benelux Veteranen Winner / Benelux Veteranen Winster.

Benelux Junior Champion – deze titel wordt toegekend na het behalen van twee Benelux Jeugd Winner titels, mitst deze zijn behaald in de twee van de drie Benelux landen, te weten Nederland, België en Luxemburg onder tenminste drie verschillende keurmeesters.

Benelux Champion – deze titel wordt toegekend na het behalen van drie Benelux Winner titels, mitst deze zijn behaald in de drie Benelux landen, te weten Nederland, België en Luxemburg onder tenminste drie verschillende keurmeesters.

Benelux Veteran Champion – deze titel wordt toegekend na het behalen van twee Benelux Veteran Winner titels, mitst deze zijn behaald in de twee van de drie Benelux landen, te weten Nederland, België en Luxemburg onder tenminste drie verschillende keurmeesters.

IInternationaal (schoonheids)kampioen (CIB) – Je hond krijgt de titel CIB als hij in minimaal 3 verschillende landen, onder andere het land waar de hond staat ingeschreven, onder 3 verschillende keurmeesters 4 CACIB heeft gehaald. Voor jacht- en gebruikshonden ligt het net iets anders. Deze honden moeten minimaal 2 CACIB behalen in 2 verschillende landen onder 2 verschillende keurmeesters. Verder moet er ook een 1e, 2e of 3e prijs of een “Zeer Goed” behaald worden op een nationale veldwedstrijd of de hond moet slagen voor het IPO-I examen. Als laatste eis moet tussen het behalen van het eerst en laatste CACIB-certificaat minimaal 12 maanden zitten.

Internationaal Show Kampioen (CIE) – Wanneer je met jouw hond in 3 landen onder 3 verschillende keurmeesters 4 CACIB’s wint, kun je Internationaal Show Kampioen (CIE) worden. Ook hier geldt als eis dat er tussen het eerste en laatste CACIB minimaal 12 maanden moet zitten. Deze titel kun je aanvragen bij de FCI.